NEMZETKÖZI AUTÓBUSZVONALAK MENETRENDJE

Általános tájékoztató

A menetrendben nyomon követhető

 • a járatok kiindulási állomástól a célállomásig történő közlekedése, útvonalvezetése,
 • a közlekedési időszak (nem folyamatos közlekedés esetén),
 • a közlekedési napok,
 • a közlekedési korlátozások,
 • a megállóhelyek közötti (göngyölített) km-távolságok,
 • a járat megállóhelyről való indulási (o-val jelzett helyeken érkezési) ideje,
 • a járat egyes megállóhelyeken és határállomásokon 5 percet meghaladó tartózkodása,
 • a menetrendi táblázatban jelölt számok és betűjelzések magyarázata, valamint,
 • a járatok közlekedésével és utazási lehetőségekkel kapcsolatos kiegészítő információk.

A menetrend a közlekedési periódus valamennyi járatát tartalmazza, függetlenül attól, hogy a megjelölt közlekedési időszak, illetve közlekedési korlátozás időpontja már elmúlt. (Általában ugyanaz várható a következő évi forgalmi ciklusban is.)

A nemzetközi járatok magyar és külföldi partneri kapcsolatok (magyar és külföldi hatósági engedélyek) alapján közlekednek.

A partnerek nevét, címét és (általában az információt nyújtó szolgálati hely) telefonszámát

 • a menetrendi vonalszámot és -megnevezést követően,

a járatokat közlekedtető társaság, cég nevét

 • a táblázat alatt tüntettük fel.

A menetrendi táblázatban, amennyiben a megállóhelyoszlop bal és jobb oldalán is található időadatokat tartalmazó járatoszlop, a bal oldali felülről lefelé, a jobb oldali alulról felfelé olvasandó. Az egyes megállóhelyek sorában lévő időadatokat a közlekedési időszak tartamán belül - a kiindulási hely időpontját alapul véve - csak a járatoszlopban feltüntetett korlátozó jelek táblázat alatti magyarázataival együtt lehet helyesen értelmezni.

A nemzetközi járatok igénybevételére vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

 • a nemzetközi járatokon a belföldi járatokra rendszeresített szabadjegy, utazási igazolvány, valamint menetdíj kedvezmény érvénytelen. Ezen korlátozás nem vonatkozik azoknak a járatoknak belföldi vonalszakaszán történő utazásra, amely vonal menetrendi táblázata alatti lábjegyzetben a "belföldi utazásra korlátozás nélkül igénybe vehető" megjegyzés szerepel. Belföldi utazásra csak a magyar üzemeltetők járatai vehetők igénybe;
 • a határállomáson (hatósági intézkedések és szolgálati célú utazások kivételével) utazás nem kezdhető meg és nem fejezhető be;
 • Magyarország területén a magyar üzemeltetők járataira Ft-fizetés ellenében korlátozás nélkül váltható menetjegy, illetve menettérti jegy. Nemzetközi viszonylatra történő menetjegyváltáskor a jegypénztár, illetve a járati személyzet meggyőződik az utas útiokmányainak (pl. útlevél, szükség szerint vízum) érvényességéről;
 • a menetdíjakat, a menettérti díjakat, az egyéb viteldíjakat és az alkalmazható kedvezmények mértékét a forgalmat lebonyolító üzemeltetők részére a közlekedési hatóság által jóváhagyott menetdíjtáblázatok tartalmazzák. A menetdíjtáblázatot az elővételi jegypénztár, illetve a járat személyzete betekintés céljából rendelkezésre bocsátja;
 • a magyarországi elővételi jegypénztárnál váltott és fel nem használt menetjegy árát a váltás helyén - a szabályozás feltételei szerint - kezelési költség levonása mellett visszatérítik. A helybiztosítással kiadott menetjegy általában a járatindítást megelőzően váltható vissza;
 • a nemzetközi járatokon élő állat - egyes e célra is engedélyezett járatok kivételével - és gyorsáru (nem kisért útipoggyász) nem szállítható. Az autóbusz utasterébe bevihető, általában 10 kg-ot meg nem haladó súlyú, könnyen hordozható kézipoggyász szállítása díjtalan. Egyes vonalakon - a díjszabási feltételek szerint - ezt is csomagként kezelik és a poggyászszállítási díjak térítésénél figyelembe veszik;
 • a nemzetközi járatok üzemeltetői saját belföldi utazási feltételeiket alkalmazzák minden olyan esetben, amelyre a nemzetközi díjszabási rendelkezések nem térnek ki;
 • a járatok üzemeltetése során személyekben és tárgyakban okozott kárért az az üzemeltető felel, amelynek autóbuszában a kár keletkezett;
 • az egyes vonalakhoz kapcsolódó fontos közlekedési és utazási információkat a menetrendi táblázat alatti lábjegyzet tartalmazza. Részletes tájékoztatással az érintett Volán társaságok szolgálati helyei állnak rendelkezésre.

A Volán társaságok nemzetközi menetrend
szerinti autóbuszjáratainak hálózata

Nemzetközi autóbuszjártatok